Loading

Общи условия

Последна актуализация: 1 Април 2015

Осъществявайки достъп до уеб страниците на П-Юнайтед , Вие трябва да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници.

Съдържанието на уеб страниците е със защитени авторски права. Всички права, дори и които не са изрично упоменати тук, са запазени.

Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание в каквато и да е форма без предварителното писмено съгласие на П-Юнайтед освен в случаите, когато това не противоречи на изложените тук условия.

Вие имате право да разглеждате уеб страниците на П-Юнайтед на своя компютър, както и да отпечатвате извадки от тези страници само за Ваша лична употреба, а не за разпространяване, освен ако нямате писменото съгласие на П-Юнайтед за това. Някои индивидуални документи в нашите уеб страници могат да бъдат предмет на допълнителни условия, посочени в съответните документи. Позволено е използването на този сайт и на съдържанието в него за лични, нетърговски цели.

Разрешава се огласяването на съобщенията за пресата и на други документи, класифицирани като публични, в средствата за масова информация, ако е цитиран източникът.

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. П-Юнайтед не гарантира, че уеб страниците й не съдържат грешки и че достъпът до тях е непрекъсваем.

П-Юнайтед си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧВАЩА, НО НЕ ОГРАНИЧЕНА ДО ГАРАНЦИИ ЗА ПРАВАТА ИЛИ ТЯХНАТА НЕНАРУШИМОСТ, КАКТО И КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА КОМЕРСИАЛНОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ.
П-ЮНАЙТЕД НЕ Е ОТГОВОРEН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ ИЛИ ЗА ПРЕКЪСВАНЕ НА ДЕЛОВАТА ДЕЙНОСТ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ УСЛУГА, ДОРИ АКО П-ЮНАЙТЕД Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. В НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ОПРЕДЕЛЕНИ ГАРАНЦИИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯТА НА ОТГОВОРНОСТТА НЕ СА РАЗРЕШЕНИ, ТАКА ЧЕ ИЗЛОЖЕНИТЕ ПО-ГОРЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ИЗКЛЮЧЕНИЯ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС. ОТГОВОРНОСТТА НA П-ЮНАЙТЕД В ТАКЪВ СЛУЧАЙ СЛЕДВА ДА БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО МАКСИМАЛНО ПОЗВОЛЕНОТО ОТ ЗАКОНА.

С цел да улесни достъпа Ви, П-Юнайтед може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При свързването си с такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че П-Юнайтед няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е на П-Юнайтед, не предполага, че П-Юнайтед одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той

Изпращайки материали до който и да е от нашите сървъри чрез e-mail или през уеб страницата на П-Юнайтед, Вие приемате следните условия:
а) материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
б) Вие трябва да използвате всички подходящи средства, за да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да изпратите материалите;
в) Вие притежавате материалите или имате неограничени права да ни ги предоставите - П-Юнайтед може да ги публикува безплатно и/или да използва тях или идеите, описани в тях, в своите продукти, без да носи за това финансова или друга отговорност;
г)Вие приемате условието да не предприемате действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили, и да ни освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу нас във връзка с материал, който сте предоставили.

П-Юнайтед не преглежда съдържанието на материали, предоставени от потребители на нейния сайт, и не носи отговорност за такова съдържание. П-Юнайтед може по всяко време по свое усмотрение да премахне всеки материал, изпратен от потребители.

П-Юнайтед има право да събира и съхранява доброволно получени от потребителите лични данни. За избягване на всяко съмнение, лични данни на потребителите се събират, обработват и съхраняват съгласно изискванията на действащото законодателство.

С приемането на настоящите Правила за ползване, потребител, доброволно предоставил личните си данни през страниците на П-Юнайтед, , изрично се съгласява П-Юнайтед да показва, изпраща, зарежда и др. всякакви адресирани до потребителя рекламни материали, както и да получава обаждания от П-Юнайтед.

В случай на регистрацията Ви чрез уеб страниците на П-Юнайтед за получаване на оферти и новини, свързани с определен продукт или услуга, предлагани от П-Юнайтед, Вие се съгласявате и приемате, че с даването си на съгласие за получаване на такива, подаване на съответната регистрационна форма и натискане на бутон "Изпрати" правите електронно изявление, имащо силата на електронен документ, подписан с обикновен електронен подпис. Регистрацията, направена от Вас, за получаване на оферти и новини, не е обвързана с покупка на услуга на П-Юнайтед.