Loading

ПРОЕКТ

16 Nov '10

"Терра България"

На 15 Ноември "П-Юнайтед" успешно приключи едногодишен биологичен мониторинг в Сакар планина, в района на инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк „Зелена енергия „Сакар“".

Биологичният мониторинг беше с продължителност една година и включва следните основни направления:
• Мониторинг на фауната
• Мониторинг на флората
• Мониторинг на птиците

Мониторингът, проведен от експерти на "П-Юнайтед", включва проучване на флората и фауната през различните сезони на годината. Стартира на 15.10.2009 г. и приключи на 15.11.2010 г.

Всички данни за биологичното разнообразие бяха събрани според най-добрите европейски практики, с използването на съвременни научни методи.