Loading

НОВИНА

14 Nov '16

Експерти от „П-Юнайтед“ ЕООД представиха статии в областта на екологията и биологичното разнообразие на конференция „PRONASEM 2016“

На 11-13 Ноември 2016 г. експерти от „П-Юнайтед“ ЕООД присъстваха на конференция „PRONASEM 2016“, организирана от B.E.N.A. Конференцията се проведе в Букурещ, Румъния. Присъстваха над 200 представители от Европа.
По време на конференцията нашите колеги представиха четири статии:
- “Restoration processes in ecosystems within the rehabilitated mining sites of DPC INC., Chelopech”. Petar Petrov, Elena Zheleva, Stanimira Ivanova.
- “Characterization of soils and parent materials from rehabilitated embankments in the area of DPM INC., Chelopech”. Elena Zheleva, Petar Petrov, Stanimira Ivanova.
- "Phytocenotic characteristics and evaluation of habitat types in protected area „Sakar. Dimitar Pavlov, Petar Petrov, Elena Georgieva.
- „Monitoring of nesting avifauna and habitat types in the protected area „Sakar“. Elena Georgieva, Petar Petrov, Ekaterina Pavlova.
Очакваме в края на Декември статиите да бъдат публикувани в Journal of Environmental Protection and Ecology (JEPE).
Сърдечни благодарности на организаторите!