Loading

НОВИНА

01 Oct '16

Политика по качество на П-Юнайтед ЕООД

Като част от ISO 9001:2008, П-Юнайтед ЕООД е приела и следва политика по качество,  която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители на фирмата.
Политиката по качество е насочена към все по-пълното удовлетворяване очакванията на клиентите при извършване на консултантска, експертна и проектантска дейност в областта на екологията и опазването на околната среда.