Loading

ПРОЕКТ

10 Jan '10

"Дунев Мотор Спорт 2001"

"П-Юнайтед" успешно приключи процедурата за получаване на разрешително по член 37 от ЗУО за дейности с опасни отпадъци на "Дунев Мотор Спорт 2001".

За успешното приключване на процедурата, "П-Юнайтед" ООД изготви и съгласува работни листа, програма за управление на отпадъците, санитарно удостоверение, Заявление за издаване на разрешително по чл. 37 от ЗУО.