Loading

НОВИНА

21 Jul '16

„П-Юнайтед“ ЕООД изготви заявление за издаване на комплексно разрешително за инсталациите на „Биляна“ ООД

Основен предмет на дейност на фирма „Биляна“ ООД е свиневъдство – отглеждане и търговия. Свинекомплексът се нарежда на едно от лидерските места в бранша за област Велико Търново.
Във връзка с планирано разширяване капацитета на свинекомплекса и в съответствие с ДОВОС на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на свинекомплекс „Биляна““, фирмата възложи на „П-Юнайтед“ ЕООД да изготви заявление за издаване на комплексно разрешително.
Освен заявлението за издаване на комплексно разрешително, експертите на “П-Юнайтед” ЕООД изготвиха:
Сравнение на избраната технология с най-добрите налични техники (НДНТ), доказателство за прилагане на НДНТ.
Доклад за базовото състояние.
Математическо моделиране.
Със своя дългогодишен опит в сферата „П-Юнайтед“ ЕООД изготви заявлението за издаване на комплексно разрешително с високо качество и в кратки срокове.