Loading

ПРОЕКТ

15 Sep '10

"П-Юнайтед" изготви и съгласува работните листа на "ЛИДЛ България"

"П-Юнайтед" приключи първата част от процедурата на "ЛИДЛ България" за получаване на разрешително за дейности с отпадъци,а именно съгласуване на работни листа. Работните листа на "ЛИДЛ България" бяха успешно съгласувани и утвърдени от 14 Регионални инспекции по околна среда, за обектите на компанията на територията на Република България.