Loading

ОБЯВА

12 Mar '13

Обява за набиране на експерти

Настоящата обява за набиране на неключови „други“ експерти е във връзка с необходимостта от осигуряване на неключови експерти по проект „Оценка и контрол на качеството на данните от картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове и минимизиране на рисковете за дивите птици“.

„П-Юнайтед“ ООД набира неключови експерти за извършване на полеви дейности в периода Април – Юли 2013 година, по следните направления:
1.    Безгръбначни животни;
2.    Риби;
3.    Земноводни и влечуги;
4.    Бозайници, без прилепи;
5.    Прилепи;
6.    Висши растения, мъхове и природни местообитания;
7.    Птици.

Кандидатите е необходимо да притежават специфичен полеви опит по направлението, за което кандидатстват, и да не са участвали в изпълнението  на Дейност 4 по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природни местообитания и видове – фаза І”

Ние Ви предлагаме:
Възможност за професионална реализация в утвърдена компания с много добри условия.
Сами да планирате времето си.
Добро заплащане, обвързано с постигнатите резултати.
Ако проявявате интерес към нашето предложение, моля изпратете автобиография на e-mail: konkurs@ecomedia.bg.
Краен срок за кандидатстване: 24.03.2013