Loading

ПРОЕКТ

02 Feb '12

Положителна оценка по ОВОС – "Асарел Медет" АД

П-Юнайтед изготви успешно и получи положителна оценка от МОСВ на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и Доклад за оценка за съвместимост (ДОС) на инвестиционното предложение на "Асарел Медет" АД за разширение на концесионната площ.