Loading

ПРОЕКТ

02 Dec '11

"Ел Бат" АД – проектиране на ПСОВ

"П-Юнайтед" успешно завърши проект на пречиствателна станция за отпадъчни води на "Ел Бат" АД, гр. Долна баня.