Loading

ПРОЕКТ

01 Jan '10

Комплексни разрешителни

"П-Юнайтед" вече има в автобиографията си 7 успешно приключили процедури по издаване на комплексни разрешителни (КПКЗ).
Заедно с БНОЦЕООС, експертите от "П-Юнайтед" професионално изготвиха заявление за издаване на комплексно разрешително на "Монбат" АД, "Агрополихим" АД, "Свилоза" АД, "Сержани" ООД, "Челопеч Майнинг" ЕАД, "Старт" АД и ТЕЦ "Свилоза" АД.

Обектите, подлежащи на комплексни разрешителни, по които "П-Юнайтед" работи, включват както промишлени инсталации, така и депа за отпадъци, вкл. депа за опасни отпадъци.

С удоволствие можем да ви съобщим, че изготвянето на комплексните разрешителни на всички досегашни клиенти на "П-Юнайтед", беше изпълнено професионално, в кратки срокове, напълно отговарящо на българското и европейско законодателство и бяха приети от контролните органи без забележки.

Както нашите настоящи, така и бъдещите ни клиенти могат да разчитат на нашите професионализъм и високо качество на работа.