Loading

НОВИНА

17 Nov '22

Покана за обществено обсъждане на разработен проект на План за действие за опазване на северния гребенест тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) в България за периода 2023 – 2032 г.

Екипът на „П-Юнайтед“ ЕООД Ви кани на предстоящото обществено обсъждане на разработен проект на План за действие за опазване на северния гребенест тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) в България за периода 2023 – 2032 г.

Събитието ще се проведе на 09.12.2022 г. от 10:00 часа в конферентна зала Панония на хотел Будапеща, с адрес гр. София, ул. „Будапеща“ 92А.
Основната цел на плана за действие е подобряване на природозащитното състояние на северния гребенест тритон (Triturus cristatus Laurenti, 1768) в България посредством определянето и изпълнението на конкретни дейности в рамките на десетгодишния планов период.

Писмени консултации, коментари и предложения във връзка с изготвения проект на План за действие за опазване на северния гребенест тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) в България за периода 2023 – 2032 г.“ могат да бъдат изпратени на посочения по-долу e-mail до 08.12.2022 г.

Молим, желаещите да присъстват на общественото обсъждане да потвърдят предварително участието си на посочения по-долу e-mail до 07.12.2022 г.

Лице за контакти: инж. Ива Стаменова - Йорданова e-mail: ivastamenovaa@gmail.com.

Проектът на плана за действие за опазване на северния гребенест тритон (Triturus cristatus (Laurenti, 1768)) в България за периода 2023 – 2032 г. може да откриете тук